Bestuurswijziging zorgt voor nieuwe koers ISA Netherlands Section

ISA Netherlands Section 100x50
Den Haag, 27 januari 2015 – De ISA Netherlands Section maakt bekend dat de organisatie per 1 januari jl. een nieuwe President heeft aangesteld. Met de benoeming van Marcel Jutte als President van de ISA Netherlands Section, op 1 januari jl., belooft er een nieuwe wind te gaan waaien binnen de organisatie.

 

Marcel Jutte, die tijdens de Algemene Ledenvergadering van oktober al unaniem was verkozen als President Elect, geeft aan dat een van de doelstellingen dit jaar zal zijn de zichtbaarheid van de ISA te vergroten. Daarnaast zal meer de samenwerking met andere partijen zoals branche en zusterorganisaties worden gezocht om zo efficiënter en slagvaardiger te kunnen handelen richting zowel huidige als nieuwe leden en sponsoren. Er wordt dan ook vol ingezet op een proactieve werving van nieuwe ISA leden en sponsoren. Daarnaast zullen meer events rondom aansprekende thema´s worden georganiseerd om ISA leden geïnformeerd en betrokken te houden. De diverse ISA standaarden vormen hierbij een belangrijke inspirator.

 

Met zijn aanstelling volgt de heer Jutte René van Opstal op, die na 6 jaar als President het vaandel overdraagt. Het volledige bestuur bestaat naast Marcel Jutte nu uit Peter Klestadt (Treasurer), Ethel van Groenestijn (Education Chair), Gerben Veldman (Publications Chair), Leo Asselman (Sponsor Chair), René van Opstal (WebMaster) en Ronald Kouwenhoven (Secretary). Omdat er nog enkele vacante functies zijn binnen het bestuur, zal worden bezien of een andere invulling van de bestuurstaken mogelijk is, waardoor het bestuur efficiënter kan optreden.